കാരുണൃ സ്പര്‍ശം സഹായ പദ്ധതീ ആയീരങ്ങള്‍ക്ക് ആശൃാസ മേകി

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love            Tweet    കാരുണൃ സ്പര്‍ശം സഹായ പദ്ധതീ ആയീരങ്ങള്‍ക്ക് ആശൃാസ മേകി അന്തരിച്ച മുന്‍ മന്ത്രീ കെ.എം മാണീ സാറീന്‍റെ ഒന്നാം ചരമ വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ദധീച്ച് നിരാലംബ്ബരും നിര്‍ദ്ധനരുമായ


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

കെഎം മാണി സാറിൻ്റെ ഒന്നാംചരമവാർഷികദിനമായ ഏപ്രിൽ9കാരുണ്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love            Tweet    കാരുണ്യമാണ്ഏറ്റവുംവലിയ_രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കേരളാകോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എംഎൽ‍എയും മന്ത്രിയുമായി റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച കെഎം മാണി സാറിൻ്റെ ഒന്നാംചരമവാർഷികദിനമായ ഏപ്രിൽ9ന്കേരളാ


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

മാണിസാർ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ പര്യായം ;ശ്രീ.വി ജെ കുര്യൻ IAS

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love            Tweet    ആദരണീയനായ ശ്രീ. കെ എം മാണിസാറിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃപാടവനേട്ടം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് സിയാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയ


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more

കെ.എം മാണിയുടെ വേര്‍പാടിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ; കാരണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുവാൻ പാർട്ടിപ്രവർത്തകർ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love            Tweet    കെ.എം മാണിയുടെ വേര്‍പാടിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ; കാരണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുവാൻ പാർട്ടിപ്രവർത്തകർ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് (എം) ചെയര്‍മാനും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇതിഹാസവുമായിരുന്ന കെ.എം


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more