കേരള യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് (എം) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ താല്കാലിക ചുമതല ശ്രീകാന്ത്. എസ്. ബാബുവിന്

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കേരള യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് (എം) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ താല്കാലിക ചുമതല യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് (എം) കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശ്രീകാന്ത്. എസ്. ബാബുവിന് നൽകിയതായി യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് (എം) കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ രാജേഷ് വാളിപ്ലാക്കൽ അറിയിച്ചു.

 Save as PDF

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •