എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന്

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

കൊച്ചി: എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ടി എച്ച് എസ് എൽ സി, ടി എച്ച് എസ് എൽ സി (ഹിയറിംഗ് ഇംപേർഡ്), എസ് എസ് എൽ സി (ഹിയറിംഗ് ഇംപേർഡ്), എ എച്ച് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകളുടെ ഫലവും ഇതോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം  http://keralapareekshabhavan.inhttps://sslcexam.kerala.gov.inhttp://www.results.kite.kerala.gov.inhttp://www.prd.kerala.gov.inhttp://www.result.kerala.gov.inhttp://examresults.kerala.gov.inhttp://results.kerala.nic.inhttp://www.sietkerala.gov.in എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം ലഭിക്കും.

എസ് എസ് എൽ സി(എച്ച് ഐ) ഫലം  http://sslchiexam.kerala.gov.inലും റ്റി എച്ച് എസ് എൽ സി(എച്ച് ഐ) ഫലം  http://http:/thslchiexam.kerala.gov.inലും ടി എച്ച് എസ് എൽ സി ഫലം  http://thslcexam.kerala.gov.inലും   എ എച്ച് എസ് എൽ സി ഫലം http://ahslcexam.kerala.gov.inലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പരീക്ഷാഭവൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •