സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വിലയിൽ വർദ്ധനവ്. ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 30 പൈസയാണ് വർദ്ധിച്ചത്, ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Spread the love
       
 
  
    

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വിലയിൽ വർദ്ധനവ്. ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 30 പൈസയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 

തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 103രൂപ 82പൈസയാണ് ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വില. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന്റെ വില 101.52 ആണ് ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെ പെട്രോൾ വില. കോഴിക്കോട് 102 രൂപയും കോട്ടയത്ത് 102.10 രൂപയുമാണ് പെട്രോൾ വില

Facebook Comments Box

Spread the love