ഈശോ സിനിമക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വിവാദം . പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ..ചേര ….ആദ്യ പോസ്റ്റർ പങ്കു വെച്ച കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പൊങ്കാല ..

ഈശോ സിനിമക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വിവാദം . പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ..ചേര ….ആദ്യ പോസ്റ്റർ പങ്കു വെച്ച കുഞ്ചാക്കോ

Read more