സഹകരണ മേഖലയില്‍ കൈവെച്ച്‌ ആര്‍.ബി.ഐ; വോട്ടവകാശം ഇല്ലാത്ത അംഗങ്ങളില്‍നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്; കേരളത്തിലെ 1625 പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും 15,000-ത്തോളം വരുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിക്കും

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ സഹകരണ മേഖലയെ തകര്‍ത്തെറിയും വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രംഗത്ത്. രാജ്യത്തെ ഇനി മുതല്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ ബാങ്ക് എന്ന പദം

Read more