ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറുമുന്നണി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു.

ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറുമുന്നണി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പു ജോസഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രവേശനം സംശയത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തൊടുപുഴയിലെ ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെത്തിക്കുമെന്നത്

Read more

മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ കൂടി ആഭ്യന്തര കലഹം ഉണ്ടാക്കി പിജെ ജോസെഫ് പിളർപ്പിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവൻ എന്ന പേരിനു അർഹനായി . ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം . ഡോക്ടർ കെ സി ജോസെഫ് – ആൻ്റണി രാജു വിഭാഗം ശ്കതമായ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് .

കോതമംഗലം : കേരളാ കോൺഗ്രെസ്സുകളിലെ പിളർപ്പിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവൻ എന്ന ഇരട്ടപ്പേരിന് അർഹനാവുക ആണ് , ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ചെയർമാൻ പിജെ ജോസഫ് . ഓരോ ആഴ്ചയിലും

Read more