സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ പഠനോപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍

Spread the love
       
 
  
    

സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ പഠനോപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. പഠനോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി പലിശരഹിത വായ്പ നല്‍കാന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഈ മാസം അവസാനമോ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യമോ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റല്‍ പഠനോപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഊര്‍ജിതമാക്കിയത്. എത്ര കുട്ടികള്‍ക്ക് ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും പഠനോപകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതുസംബന്ധിച്ച്‌ അധ്യാപക-രക്ഷാകര്‍തൃ സമിതി വിവരശേഖരണം നടത്തും.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി വിപുലമായ ക്യാമ്ബയിന്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോമണ്‍ ഗുഡ് ഫണ്ടുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കും. പഠനോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ പലിശരഹിത വായ്പ നല്‍കും. ജൂലായ് ആദ്യവാരം, ജില്ലകളില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച്‌ തീരുമാനിക്കാന്‍ ജില്ലാകളക്ടര്‍, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ വിപുലമായ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കും.

Facebook Comments Box

Spread the love