പി.ജെ ജോസഫ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പി എം മാത്യു എക്സ് എംഎൽഎ.

പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ട് പി ജെ ജോസഫ് മറ്റു കേരളകോൺഗ്രസുകളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുവാനാണ് പരി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര

Read more

ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനെ കൂടെ നിർത്തി സി.എഫ്. തോമസിന്റെ ചെയർമാൻ മോഹം അസ്ഥാനത്താക്കി പി.ജെ. ജോസഫിന്റെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്.

കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പി.ജെ. ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്തതാണ്. ചടുലമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ പി.ജെ. രണ്ടു മുന്നണികൾക്കും സ്വീകാര്യനാവുകയും ചെയ്തു.

Read more